Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Profesorka vbehne do miestnosti a trošku zadýchaná sa postaví pred katedru* Dobrý deň študenti, dnes nás toho čaká naozaj veľa a nemáme čas nazvyš, preto si vytiahnite pergamen a brko a začneme. Prvé nás čaká charakteristika ľudí podľa dátumu narodenia.

STRUČNÁ NUMEROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA PODĹA DŇA NARODENIA: 
 

Numerológia existuje už tisícročia. Špecialistami v tejto oblasti sú Japonci. Zaoberá sa rôznymi oblasťami ľudského života či povahy. Nie je taká komplikované ako astrológia, ale poskytuje i menej indícií a kľúčov. 
 

1. Kto sa narodil prvého, je odvážny a nezávislý idealista s pevnou vôľou. Do riešenia problémov sa púšťa rozumovo, city sú až druhoradé.

2. Dobrosrdečný, citlivý a nežný človek, ktorý je všeobecne obľúbený. Dokáže však dlhý čas zotrvávať v melancholických náladách. Má poetické sklony.

3. Tlaková výš a níž nálady ľudí, narodených tretieho v mesiaci, sa striedajú veľmi rýchlo. Nikdy s nimi nie je nuda, vedia sa však strácať v maličkostiach. Má to pravdepodobne niečo spoločné s ich zvedavosťou, ktorá je ich hnacou silou k novým zážitkom.

4. Narodení v tento deň sú čestní, spoľahliví a metodickí vo svojom konaní. Rodina a domov patria u nich k najcennejším hodnotám, podobne ako usporiadaný život.

5. Nikdy nevydržia dlho na jednom mieste. Radi cestujú, sú zhovorčiví a majú rozmarnú, nestálu povahu.

6. Ich priateľské spôsoby prekrývajú ich oceľový charakter. Vo svojich citových prejavoch sú zdržanliví, hoci vzťahy prežívajú veľmi intenzívne.

7. Hlavnou črtou ľudí, narodených siedmeho, je rozum. Citové záležitosti často ostávajú na vedľajšej koľaji. Zaujímajú ich hlbšie, duchovné súvislosti. Radi cestujú.

8. Človek môže len predpokladať, ako silne sú vyvinuté duševné sily týchto ľudí, pretože ani oni sami nie sú ochotní odhaliť, čo je v ich vnútri. Sú to produktívne, rýchle typy, individuálne nasadzujú rýchle tempo, na ktoré ani nestačia. Potom sa často cítia osamotení.

9. Ľudia narodení v tento deň sú nepokojné, silné a nezávislé individuality s mocne vyvinutou citovou sférou. Práve to spôsobuje, že rýchlo vzbĺknu a potom sa dostávajú do problémov so svojimi blízkymi či priateľmi.

10. Sú to vytrvalci, ktorí zdolajú každú prekážku a rýchlo sa spamätajú z každej porážky. Majú batérie, ktoré sa veľmi rýchlo dobíjajú. Všestrannosť ich záujmov je obdivuhodná. 

11. Extrémne citové výkyvy týchto ľudí vnášajú do ich okolia nepokoj. Ich hektická impulzívnosť vedie k prudkým reakciám. Často v okamihu podstatne menia svoje plány.

12. Na pohľad sú to veľmi činorodí ľudia s vyrovnaným duševným životom. Často sú však veľmi vnútorne rozorvaní. Záľuby týchto ľudí majú silný umelecký nádych. Majú veľký zmysel pre detail.

13. Sú obľúbení, pretože sú sympatickí, v práci presní a spoľahliví. Hoci sú veľmi citovo založení, nedovolia nikomu nazrieť do duše.

14. Ich život má značné výkyvy. Súvisí to s ich protirečivým konaním. Tvária sa konzervatívne, majú však revolučné myšlienky. A hoci sú vnútorne vyvážení, dokážu sa tváriť morózne. 

15. Ľudia narodení v tento deň sú družní, nedarí sa im však vždy vytvárať harmonické vzťahy. Ak ich niekto poníži, nikdy mu to nezabudnú. Sú pomstychtiví, čo vplýva na ich životné šťastie.

16. Poskytujú rozporný obraz. Navonok sú chladní, ale v ich vnútri to vrie vášňami. Musia sa naučiť uvoľniť sa, pretože ustavičný vnútorný rozruch potrebuje svoj ventil. 

17. Čo si zaumienia, to aj dosiahnu - takí sú ľudia narodení v tento deň. Sú to osamelí chodci, ktorí majú obrovskú guráž, ale aj sklon ovládať iných. 

18.Sú to rodení perfekcionisti. Hoci ich konanie vyviera z citov, predsa si udržiavajú chladnú hlavu a zmysel pre realitu.

19. Kto by sa pokúšal obmedziť ich slobodu, dožije sa veľmi prudkej reakcie. Spolupráca s nimi má väčšinou harmonický priebeh, pokiaľ však ide o nich samých, môžu urobiť aj veľmi prudké "čelom vzad". Často od nich závisí šťastie iných.

20. V tomto dátume sa rodia znášanliví ľudia, s veľkými schopnosťami vyjadriť svoje myšlienky, často však lepšie písomne než ústne. Majú literárny talent.

21. V tento deň sa rodia šikovní diplomati, ktorí pôsobia v spoločnosti ako družní a zábavní partneri, hoci v skutočnosti sú nedôverčiví.

22. Vedia, čo majú, ale voči novinkám nie sú veľmi otvorení. Dokážu popustiť uzdu svojim citom - na veľkú zlosť svojich priateľov.

23. Ich život má vzrušujúci priebeh, pretože ustavične potrebujú nejaké vzruchy. Milujú voľnosť a nenávidia formálnosť. Často žijú na veľkej nohe.

24. Sféra práce a súkromného života je u ľudí narodených v tomto dni prísne oddelená. Konajú metodicky a tvrdo si vyžadujú svoj podiel. O ich snoch sa nikto nič nedozvie, neraz si však robia starosti o budúcnosť.

25. Nemajú v povahe veľké slová, dokonca vedia len s ťažkosťami vyjadriť to všetko, čo im vnuká ich bohatá fantázia. Priateľstvo a dôvera sú pre nich dôležitými hodnotami.

26. Značne si potrpia na dobrú informovanosť a vynájdu sa v každej situácii. Pokladajú za dôležité, aby urobili dobrý dojem. Mnohí vstupujú do manželstva veľmi mladí, čo neskôr doháňajú avantúrami, ktoré im komplikujú život.

27. Silná ctižiadosť ich poháňa k túžbe hrať prvé husle. Hľadajú také príležitosti, ktoré im dožičia potrebnú slobodu. Už veľmi mladí zbierajú potrebné skúsenosti.

28. Osobnosť týchto ľudí sa vyznačuje silnou vôľou. Navonok pôsobia pokojne, pretože svoje city majú pod kontrolou. Skutok nikdy nemá ďaleko od myšlienky.

29. Často konajú impulzívne a často majú šťastie. V živote nepoznajú dlhú chvíľu, často sa však rodinný rámec stáva pre nich priúzky. Časom však vlastným pričinením nadobudnú aj porozumenie pre iných.

30. Sú aktívni až nepokojní, priateľskí a čestní. Hrajú sa na horších, než v skutočnosti sú. Okolie im obšas zazlieva sklon k hundraniu.

31. Narodení v poslední deň mesiaca sú ľudia rozumní, so silnou vôľou. Už veľmi včas získavajú prvé skúsenosti s druhým pohlavím. Majú pochopenie pre outsiderov a čudákov a sú oveľa ústretovejší, ako by iní predpokladali.

 

Tak to by sme mali. *Prihovorila sa vám profesorka a napravila si spodok dlhých šiat* Ešte by som dnes rada prebrala Egyptský horoskop a skončíme.

EGYPTSKÝ HOROSKOP
 

Egypťania mali horoskop zostavený podľa 11 bohov, pričom každý bol symbolom iného charakteru. Nájdite si svojho egyptského boha podľa dátumu narodenia a potom si nižšie môžete prečítať Vašu charakteristiku podľa daného znamenia. 
 
 
 

AMON RA
 narodení 30.1.-1.3.
MUT
narodení 2.3.- 3.4.
ESET
narodení 4.4. -6.5.
HORUS
narodení 7.5. - 8.6.
GEB
narodení 9.6. -12.7.
SACHMET
narodení 13.7.-14.8.
TOTH
narodení 15.8.-16.9.
SUTECH
narodení 17.9.-20.10
USIR
narodení 21.10-25.11
ANUBIS
narodení 26.11-28.12
HATHOR
narodení 29.12-29.1 

Stručná symbolika egyptských znamení:
 

AMON RA
Amon Ra bol bohom vzduchu a dychu. Bol uctievaný ako boh plodnosti, neskôr sa jeho meno spojilo s menom boha slnka Ra. Egypťania verili, že narodiť sa v tomto období je predpokladom veľkého šťastia. Ľudia v tomto čase narodení stelesňujú pôvod všetkej činnosti. Oplývajú silou, energiou, zdravím a žijú budúcnosťou. Sú veľmi inteligentní, originálni a ľahko sa učia. Majú veľké ideály a veľké nároky na seba i na okolie. Niekedy môžu byť ich myšlienky a ciele príliš utopické. Keď zistia, že sa mýlili, ťažko sa s tým zmierujú. Nikdy nejednajú proti svojmu presvedčeniu. Ich hlavným motívom býva pocit sebarealizácie, entuziazmus a cit pre spravodlivosť.

MUT
Mut, manželka boha Amona, je jednou z najstarších egyptských bohýň. Táto bohyňa ale nebola prijatá na výslnie panteonu a dáva ľuďom narodeným v tomto období silného a neohrozeného ducha. Títo ľudia sú obdareni osobným čarom, bystrosťou a dokážu rýchlo chápať medziľudské vzťahy. Sú obdarení predvídavosťou, intuíciou a príťažlivosťou. Zmysel pre krásu sa spája s tvorivým nadaním a do každej činnosti sa vrhajú s nadšením, ale môže im niekedy chýbať trpezlivosť. Sú to vnútorne silní ľudia, ktorí dokážu nezištne pomáhať iným. Sú schopní veľkej lásky, ale potrebujú obdiv a uznanie. Do značnej miery sú však ovplynení prostredím, v ktorom sa nachádzajú.

ESET
Táto najslávnejšia egyptská bohyňa je pokladaná za darkyňu a ochrankyňu života. ľudia narodení v tomto období sú mnohostranne nadaní a charakterizuje ich pokojná a trpezlivá povaha. Majú veľkú sílu a vôľu. Vážia si bezpečie a lipnú na minulosti. Veľmi rýchlo sa orientujú v každej situácii a sú pomerne dobre prispôsobiví, avšak spoliehajú viac na vlastné dojmy a pocity než na rady iných. V práci sú presní a spoľahliví. Nositelia tejto egyptskej bohyne milujú svoj domov a rodinu. Bývajú oddaní a verní, sú starostliví voči svojim deťom bez pocitu, že sa obetujú. Sú prirodzene veselí, vtipní a spoločenskí a majú vyvinutý zmysel pre umenie.

HORUS
Tento egyptský boh vystupoval ako boh nebies a za jeho oči boli často pokladané Slnko a Mesiac. Neskôr bol uctievaný ako ochrance predi divokými zvieratami. Je symbolom boja Svetla proti Temnote a nabáda k bdelosti a k spravodlivosti. ľudia, ktorí sa narodili v jeho znamení, majú vrodenú snahu uplatniť sa a byť stredobodom záujmu. Bývajú vynachádzaví, energickí a obratní. Majú dobrú pamäť a ich doménou je hromadenie znalostí. Radi komunikujú a diskutujú, ale na konkrétne závery nekladú veľký dôraz. Sú pracovití, ale často chcú stihnúť viac úloh naraz a výsledok potom môže byť nevýrazný. Jednajú spontánne, ale chýba im trpezlivosť. Niekedy sa dokážu zamilovať do dvoch ľudí naraz a nevedia sa rozhodnúť.
 

GEB
Tento egyptský boh zeme symbolizuje materstvo, plodnosť, úrodu. Ženský princíp v sebe skrýva túžbu podrobiť sa a obetovať. Nositelia tohto egyptského boha sú  spoľahliví, svedomití, zdržanliví a rezervovaní. Sú to romantickí, skromní a trpezliví jedinci, ktorí bytostne túžia po harmonickom živote, ale v hlbke duše sú pesimisti . Bývajú založení skôr konzervatívne, sú veľmi usilovní a pracovití, ale nemali by si voliť povolania, ktoré sú psychicky náročné, pretože ľahko môžu podľahnúť stresom. 
V partnerskom vzťahu sa ťažko uvoľňujú, neustále majú strach zo sklamania. Sú ale ideálnymi, nežnými a vášnivými partnermi, ak cítia, že sú skutočne milovaní. Toto egyptské božstvo dalo svojim nositeľom do vienka materstvo, preto ženy i muži lipnú na domove a sú skvelými a obetavými rodičmi. 

SACHMET
Sachmet (Mocná) je strážkyňou pekla a spravodlivosti. Je súčasne vládkyňou, ktorá dozerá, aby v živote poddaných vládol poriadok a jas. Ľudia narodení v jej znamení majú skvelé pozorovacie schopnosti a vyvinutý telepatický zmysel. Charakterizuje ich také silná vôľa, vitalita, vytrvalosť, velkorysosť a tvorivosť. Títo ľudia o sebe väčšinou nemajú žiadne pochybnosti, pretože dôverujú svojim schopnostiam a kvalitám. K cieľu  volia najkratšiu cestu. Majú dar rýchlych reakcií a v ťažkých situáciách uplatňujú svoj vrodený a neomylný inštinkt a postreh. Ich nedostatkom je málo zhovievavosti, majetníckosť  a  prílišná autoritatívnosť. Radi ovládajú ostatných, ale dokážu povedať pravé veci v pravú chvíľu. Dokážu zdolať všetky prekážky a ísť za svojim cieľom. 

TOTH
Toth je egyptský vtáčí boh, ktorý si kladie za cieľ naplniť zmysly bytostí dôvtipom, vynaliezavosťou a tvorivosťou a bráni podvodom a klamstvu. Nositelia tohto boha patria k najproduktivnejším ľuďom. Sú ochotni obetovať svoje vlastné záujmy, aby mohli plniť zverené úlohy. V ich povahe je zodpovednosť, presnosť, ale niekedy môžu byť príliš úzkostní a skeptickí. Veria vo svoje schopnosti, majú bystrý úsudok, cit pre meziľudské vzťahy a tieto vlastnosti múdro využívajú k svojim cieľom. Nie sú schopní  dať voľný priebeh spontánnosti a majú sklon odporovať všetkému, čo se nezlučuje s ich predstavami. V spoločnosti sú skôr hanbliví a málokedy sa odvážia dať najavo svoje skutočné pocity. Keď sa zamilujú, ich city sú hlboké a silné, ale snažia sa ich zakrývať, majú sklon k zdržanlivosti.

SUTECH
Sutech je boh vojny, búrky a púšte, ale i boh slobody. Ľudia narodení v jeho znamení  sú veľmi nároční a stále chcú podávať maximálne výkony. Neustále riešia dilemu, kedy zvoliť ten správny okamih pre činy a rozhodnutia. Len málokto z ostatných ľudí si tak dobre uvedomuje rôzne možnosti voľby. Stále hľadajú duševnú rovnováhu, túžia po harmónii a majú silné obavy, aby nesklamali. Kritika či neúspech sa ich veľmi dotkne a neľahko sa s tým vyrovnávajú. Ťažko priznávajú svoje chyby a omyly. Často to vedie k tomu, že už nemajú dostatok sily, aby v započatej práci pokračovali. Sutechov hnev sa u týchto ľudí objaví vtedy, keď sa stretnú s nejakou nespravodlivosťou - potom sú nekompromisní. Narodili sa s pocitom, že majú pomáhať spravodlivosti a všetkému, čo je na svete dobré - a v tom sú neúnavní. 

USIR
Usir bol boh poľnohospodárstva, ktorý zasvätil ľudstvo do tajov pestovateľstva. Symbolizuje nevyčerpateľnú sílu prírody a životnosť vegetácie. Nositelia tohto boha sú  inteligentní, bystrí ľudia s perspektivnym uvažovaním a aktivnym myslením. Charakterizuje ich tiež originalita a tvrdošíjnosť. Sú zvedaví, a ak ich niečo zaujíma, vynaložia všetku námahu, aby sa to dozvedeli. Ich snaha po dokonalosti ich núti klásť si vysoké požiadavky na seba i na ostatných. Majú veľké ideály, a preto sa nikdy nezaoberajú malichernými vecami. Sú zdatní v zamestnání, ale i v každodennom živote, majú talent rozpoznať každú vhodnú príležitosť. Zaujímajú sa o všetko, čo je záhadné a skryté, majú sklony k mystike. Sú to silné osobnosti, ktoré dokážu majstrovsky maskovať svoje pocity. V láske sú oddaní a vášniví.

ANUBIS
Anubis je boh, ktorému sa prisudzuje umenie balzamovať.mŕtvych a má úlohu prevádzača duší z jasného dňa do brán posvätných miest. Blízkosť smrti akoby varovala nositeľov tohto boha na možné nebezpečenstvá. Títo odvážni ľudia milujú každú činnosť, ktorá je spojená s rizikom. Tužia po živote a láske plných dobrodružstiev a vzrušenia. Tato túžba vyhľadávať nebezpečenstvo a vydávať svoj život či svoju existenciu všanc vedie až príliš často k tomu, že jedinci boha Anubisa umierajú neprirodzenou smrťou.Títo ľudia milujú svet, v ktorom sa stále niečo deje. Majú nezávislú povahu a ich veľká síla spočíva v optimizme. Neradi sa nechávajú okrádať o čas zbytočnou či nudnou prácou. Ťažko sa podriaďujú, ale sú zároveň romantickými a vášnivými partnermi, ktorí veria v lásku a priateľstvo.
 

HATHOR
Hathor, strážkyňa milencov, patrila k najzložitejším egyptským božstvám. Ochraňovala ženy a deti a bola spojovaná so smrťou a znovuzrodením. Nositelia tohto boha sú múdri, vytrvalí a aktívni. V ich zložitej povahe je mnoho rozporov. Majú veľkú predstavivosť a intuíciu, ktorá im umožňuje rozpoznať skryté súvislosti. Pre svoj prehľad sú často žiadaní inými o radu alebo pomoc. Zdanlivo se títo ľudia nedajú ľahko vykoľajiť kritikou druhých, ale za ich ľahostajným zjavom sa skrýva hlboké pokorenie. Napriek tomu sa ale dokážu rýchlo spamätať. Sú veľkorysí a tolerantní k chybám druhých. Neznášajú obmedzovanie slobody a nevydržia dlho na jednom mieste. Týchto ľudí vzrušuje všetko nové, preto stále vyhľadávajú nové a zaujímavé podnety. Potrebujú tolerantného a chápavého partnera, za čo sa mu odvďačia oddanosťou.

 

*Dokončila výklad a pozrela sa na hodinky.* Ach som rada, že som to stihla. Ešte si zaznačte domácu úlohu a končíme.

Úlohou je charakterizovať stručne akéhokoľvek egyptského boha. Zadania mi pošlite na carinacasiopeus@zoznam.sk alebo vo formulári dole. Nezabudnite na svoje meno, fakultu a ročník.